Opis

Aranzman u posudi sa belim ruzama zarobljenim u zelenilu gipsofilom i pratecom dekoracijom.