Opis

Aranzman u staklenoj posudi sa anturijumima iljiljanima sa pratecom dekoracijom.