Опис

Aranzman u posudi sa vanda orhidejom i pratecom dekoracijom.