Opis

Aranzman u posudi sa granom orhideje i pratecom dekoracijom.